ناک های برنامه اسکیلدورکر استان سسکچوان کانادا

الزام هم‌خوانی عنوان شغل و مدرک تحصیلی هست. الزام ارزیابی مدارک تحصیلی الزام داشتن مدرک زبان الزام Regulatory رشته‌های مهندسی و… (مدت زمان اخذ این رگولیشن بین 8 ماه تا یکسال است.) الزام 60 امتیاز برای ورود به برنامه (آخرین امتیازات انتخابی با 5 نمره کاهش 82 بوده است البته در دوران کرونا کم انتخاب […]

مانیتوبا دور جدیدی از دعوت‌ها را در ۲۱ اکتبر برگزار کرد

مانیتوبا دور جدیدی از دعوت‌ها را در ۲۱ اکتبر برگزار کرد. برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا MPNP در مجموع از ۴۵۹ نامزد مهاجرت در سه برنامه نامزد استانی PNP دعوت به عمل آورد. cicnews / parsikhabarcanada

فقط ۱۷ روز

1- جهت ویزای توریستی یا مولتی پنج ساله کاناداتا مورخ دهم نوامبر 2021چهل درصد تخفیف اعمال میگردد2- جهت ویزای تحصیلی در کلیه مقاطع تا مورخ دهم نوامبر 2021بیست درصد تخفیف اعمال میگردداین مدت تمدید نخواهد شد‏3- افزایش بیست در صد جهت اخذ جاب افر همراه با پی آر شهرهای کوچکاز مورخ دهم نوامبر اعمال خواهد […]

مهاجرت به کانادا با آتی گروپ

1- جهت ویزای توریستی یا مولتی پنج ساله کانادا تا مورخ دهم نوامبر 2021 فقط تا 25 روز آینده چهل درصد تخفیف اعمال میگردد 2- جهت ویزای تحصیلی در کلیه مقاطع تا مورخ دهم نوامبر 2021 بیست درصد تخفیف اعمال میگردد این مدت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد ‏ 3- افزایش بیست در صد […]