جزئیات نهایی برنامه سرمایه گذاری کبک ۲۰۱۸:

جزئیات نهایی برنامه سرمایه گذاری کبک ۲۰۱۸ اعلام شد وطبق اعلامیه ای اداره مهاجرت کبک شرایط پیشنهادی مورخ 2018, 28 March را تصویب ونهایی نمود.
این موارد شامل بسیاری از برنامه های مهاجرتی کبک و علی الخصوص برنامه اقامت سرمایه گذاری کبک است.
طبق قانون بند ۳ پاراگراف ۳۶ بولتن اداره مهاجرت کبک شرایط بدین نحو می باشد:
متقاضی با ملیت خارجی و دارای ۱۸ سال سن به بالا و تمایل به زندگی یا سرمایه گذاری در کبک باشد:

  1. بایددارای سابقه مدیریت دو سال در ۵ سال گذشته یک بیزینس مانند: پروانه کسب، داروخانه، شرکت، پزشک و…
  2. متقاضی یا همسر وی دارای ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ $کانادا دارایی ملکی یا پول باشند وآن را با سند یا مدارک بانکی نشان دهند.
  3. بتوانند در کبک توسط یک موسسه مالی ۵سال مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰$کانادا سرمایه گذاری کنند که این پول بدون سود بعد از ۵سال با تضمین دولت کبک عودت داده می شود.
    اگر بخشی از دارایی دومیلیون دلار از ارث یا هدیه باشد، باید ۶ ماه از تاریخ آن گذشته باشد.
  4. شرکت سرمایه گذار یا نماینده آن دارای دفتر مرکزی در کبک باشد.
  5. متقاضی بتواند درآمد خود را به صورت قانونی طبق فرمت مورد نظر دولت کبک نشان دهد.

تمامی موارد بالا خبر های خوب و امیدوار کننده ای برای متقاضیان روش سرمایه گذاری کبک 2018 Program Investor Quebec می باشد.
همچنین برای کسانیکه دارای دارایی ثابت ۲ میلیون دلار کانادا و سابقه مدیریت یک بیزینس طی ۵ سال گذشته را دارا می باشند.

با ما تماس بگیرید:

تماس با Whatsapp از ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت ایران بجز یکشنبه ها