روش دیگر برای اخذ اقامت کاری کانادا، گرفتن پیشنهاد کار یا جاب آفر از کارفرمایی در کشور کانادا است. برخی از مناطق و شهر های کانادا که نیاز جدی به نیروی کار دارند، لیستی از مشاغل مورد نیاز خود را ارائه می دهند. در صورتی که شما در زمینه این مشاغل مورد نیاز، تخصص و سابقه کار داشته باشید، می توانید با کارفرمایان مصاحبه کنید و در صورت توافق پیشنهاد کار دریافت کنید.
پس از دریافت پیشنهاد کار می توانید ویزای کار کانادا را کسب کنید. اقامت کانادا از طریق جاب آفر، ابتدا به صورت موقت اعطا می شود و شما می توانید پس از حدود 3 سال حضور و کار در این کشور از طریق برنامه اکسپرس اینتری اقامت دائم کانادا را کسب کنید. با توجه به اینکه تا آن زمان دارای سابقه کار کانادایی هستید به راحتی می توانید امتیاز اقامت دائم را کسب کنید.
برای گرفتن جاب آفر علاوه بر داشتن تخصص و سابقه کار در زمینه مشاغل مورد نیاز، باید مدرک زبان نیز داشته باشید و در بسیاری از مشاغل به مدرک تحصیلی مرتبط نیز نیاز دارید.

با ما تماس بگیرید:

تماس با Whatsapp از ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت ایران بجز یکشنبه ها