مهاجرت نیروی متخصص فدرال

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه Entry Express

در این روش متقاضیان باید اطلاعات خود را در یک سیستم الکترونیک آنلاین وارد کنند که به آن Interest of Expression گویند. ظرف ۳۰ روز از این تاریخ نیز باید رزومه متقاضی در سیستم بانک اشتغال سازمان منابع انسانی وارد شود.
سیستم الکترونیک اداره مهاجرت به محض دریافت رزومه با توجه به اطلاعات وارد شده امتیازات متقاضی را محاسبه می کند و بر اساس آن به متقاضی رتبه (Ranking (می دهد. نام متقاضی در سیستم می ماند و می تواند هر زمان با تغییر شرایط پرونده خود رتبه جدیدی دریافت کند. 

پس از دریافت دعوتنامه یا فرد آنرا می پذیرد یا رد می کند. در صورت رد دعوتنامه از سوی متقاضی ممکن است در باقی مانده مدت یکساله  دعوت نامه دیگری نیز بگیرد. اگر در مدت ۶۰ روزه پس از دعوتنامه نه آنرا رد کند و نه درخواست خود را بفرستد به طور خودکار از سیستم حذف می شود.

در صورت پذیرش دعوت نامه می توان از یکی از روش های زیر اقدام کرد:
Federal Skilled worker Program
Federal Skilled Trades Program
Canadian experience Class
Provincial nominee Program

بقیه مراحل کار طبق یکی از موارد انتخاب شده بالا به صورت همیشگی مورد ارزیابی و بررسی دولت کانادا قرار می گیرد و این مرحله نیز ۶ ماه یا کمتر به طول می انجامد. بعد از طی این مراحل شما کارت اقامت کانادا (PR) خود را به آسانی دریافت می کنید.

سیستم امتیاز بندی

متقاضیان به دو دسته مجرد و غیر مجرد تقسیم شده اند و هر فرد می تواند تا ۱۲۰۰ امتیاز کسب کند. امتیاز بندی در سه دسته فاکتور تعریف شده است شامل:
۱ -فاکتور سرمایه انسانی اولیه (Factors Capital Human Core) : شامل سن (حداکثر مجرد ۱۰۵ و متاهل ۱۰۰) , سطح تحصیلات (حداکثر مجرد ۱۵۰ و متاهل ۱۴۰) , سطح زبان (حداکثر ۱۳۶+۲۴ برای مجرد و ۱۲۸+۲۲ برای متاهل) و میزان سابقه کار کانادایی (جداکثر برای مجرد ۸۰ و برای متاهل ۷۰) است که در آن افراد مجرد می توانند تا ۵۰۰ امتیاز کسب کنند و افراد غیر مجرد ۴۶۰ امتیاز می گیرند. ۴۰ امتیاز نیز همسر متقاضی می تواند داشته باشد.
۲ -فاکتور قابل انتقال بودن مهارت (Factors Transferability Skill) : متقاضی می تواند در آن حداکثر ۱۰۰ امتیاز کسب کند و شامل ترکیبی از فاکتور های بالاست.
۳ -فاکتور دارا بودن گواهی PNP از یکی از استان ها و یا داشتن پیشنهاد شغل Employment Arranged از یک کارفرمای کانادایی که هر یک از این شرایط می تواند به متقاضی ۶۰۰ امتیاز بدهد.
با توجه به برنامه فوق و عدم امکان تغییر رزومه پس از ارسال، تهیه مدارک و رزومه بر اساس استاندارد کانادایی جهت کسب امتیاز لازم و پیدا کردن کارفرما بسیار مهم است.

با ما تماس بگیرید:

تماس با Whatsapp از ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت ایران بجز یکشنبه ها