شرایط اسپانسر کردن فرزندان وابسته برای اخذ ویزای کانادا

اگر فرزندان وابسته‌ی شما در خارج از کانادا دارای شرایط زیر باشند، می‌توانید اسپانسر آن‌ها شوید.

 • فرزند شما یا فرزند همسرتان تنها در صورتی یک فرزند وابسته تلقی می‌شود که در روز دریافت درخواست شما، شرایط زیر را داشته باشد:
 • زیر ۲1 سال سن داشته باشد.
 • فاقد همسر باشد.
 • فرزندانی که ۲1 سال یا بیشتر دارند، فقط در صورتی وابسته هستند که هر دوی شرایط زیر را دارا باشند:
 • بعد از ۲1 سالگی به دلیل تحصیل همچنان تحت پشتیبانی مالی والدین هستند.
 • به خاطر شرایط روحی یا جسمی، توانایی تأمین مالی خود را ندارند.
 • تمامی شرایط فوق به جز سن، باید تا اتمام بررسی درخواست شما برقرار باشند.

اسپانسرشیپ فرزند پذیرفته شده
در اسپانسرشیپ فرزندان اسپانسر می‌تواند سرپرستی کودکی را از خارج از کانادا بپذیرد. اسپانسر باید شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم کانادا باشد و حداقل 18 سال داشته باشد. اکثر پذیرش سرپرستی کودکان در کشور کودک انجام می‌شود که هر کشور دارای قوانین خاصی می‌باشد.

شرایط اسپانسر (والدین) برای اسپانسر کردن فرزند

 • بالای 18 سال سن داشته باشد.
 • باید فرزند و یا نوه فرد اسپانسر شونده باشد.
 • شخص اسپانسرکننده باید شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد.
 • متعهد شود که به مدت 20 سال آن ها را ساپورت مالی می‌کند.
 • اگر شخص اسپانسرکننده در استان کبک زندگی کند باید یه تعهد اضافی در این خصوص دهد.

با ما تماس بگیرید:

تماس با Whatsapp از ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت ایران بجز یکشنبه ها